Menu

portal dla diabetyków

Zapisz się na newsletter
Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, Kapitał zakładowy 34.877.900 zł.
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rekestru sądowego.
KRS 000038556, NIP 951-17-61-348

ADC/p/online/1/7/14
Copyright (c) 2017 Abbott Laboratories